การจัดประชุมผู้จัดการอาคาร ครั้งที่ 1/2565

การจัดประชุมผู้จัดการอาคาร ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เอม โซลูชั่นส์ จำกัด ได้มีการจัดประชุมผู้จัดการอาคารครั้งที่ 1/2565 ณ อาคารแมกโนเลียส์ ราชดำริ บูเลอวาร์ด ชั้น 3 ห้องมะฮอกกานี