การทำงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

🚦ชวนมาดู! การทำงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่อำนวยความสะดวกแก่ลูกบ้านในการเข้า-ออกจากอาคาร โดยทางทีมงานมีการเตรียมแผนงานและทำการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ไขการทำงานให้ตอบสนองกับความต้องการของลูกบ้านมากที่สุดค่ะ