รักษาความสะอาดพื้นที่ส่วนรวม

รักษามาตรฐาน คืองานของเรา✅
😷ถึงแม้จะมีมาตรการผ่อนคลายโรคติดต่อต่างๆแล้ว แต่ทางทีมงานของเราก็ยังคงรักษามาตรฐานการรักษาความสะอาดพื้นที่ส่วนรวมไว้อย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น การเช็ดฆ่าเชื้อตามจุดสัมผัสต่างๆ การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตามห้องสันทนาการและพื้นที่ส่วนกลาง รวมถึงมีนโยบายให้ท่านเจ้าของร่วมสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งหลังออกจากที่พัก