งานอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการอาคาร รุ่น 3

เก็บตกบรรยากาศวันงานอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการอาคาร รุ่น 3 ของสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ที่จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยคุณสามภพ บุนนาค ได้รับเกียรติขึ้นเป็นวิทยากรกล่าวบรรยาย