ท่านเจ้าของร่วมที่นำกระเช้าแทนคำขอบคุณมามอบให้กับทีมงาน

🥰ขอขอบคุณท่านเจ้าของร่วมที่นำกระเช้าแทนคำขอบคุณมามอบให้กับทีมงานค่ะ
🔩ทางทีมได้มีการแก้ไขงานภายในห้องของท่านเจ้าของร่วมตามที่ได้รับเรื่องอย่างรวดเร็วที่สุด อีกทั้งได้ติดตั้งบูสเตอร์ปั๊มส่วนกลางเพิ่มเติม เพื่อรักษาแรงดันน้ำให้ไหลเวียนอย่างสม่ำเสมอ