Hua Hin check

ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยของหน้างาน พร้อมเก็บรายละเอียดผลการดำเนินงาน บอกเลยว่าทีมนี้เขาเป๊ะทุกจุดจริงๆ☑️