ปฐมนิเทศพนักงานใหม่

🌤️ปฐมนิเทศต้อนรับเดือนมีนาแบบปังๆ✨
เช้านี้มีการจัดการปฐมนิเทศสำหรับพนักงานใหม่ เพื่อสร้างความเข้าใจของแต่ละงาน หน้าที่และองค์กร รวมถึงสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกต่อเพื่อนร่วมงานด้วย🥰