ภาพการประชุมผู้จัดการอาคาร ครั้งที่ 1/2566

เก็บตก🌟ภาพการประชุมผู้จัดการอาคาร ครั้งที่ 1/2566 ของวันที่ 9 มกราคม