ภาพบรรยากาศของ Walk in interview

ภาพบรรยากาศของ Walk in interview สัมภาษณ์งานแบบรู้ผลภายใน 24 ชั่วโมง👨🏼‍💻