ภาพบรรยากาศอบรมหนีไฟประจำปี 2565

มาแล้ว! ภาพบรรยากาศอบรมหนีไฟประจำปี 2565🧯🔥
กิจกรรมนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่ทางเราใส่ใจและจัดให้มีมาอย่างต่อเนื่องให้กับทุกโครงการที่เรารับดูแล การอบรมหนีไฟเพื่อให้ลูกบ้านและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบความปลอดภัยภายในอาคาร ได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการควบคุมและดับเพลิงขั้นต้น ตลอดจนสามารถอพยพหนีไฟได้อย่างปลอดภัยมากที่สุด🥰