วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3

👑31 มีนาคม เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในการทำนุบำรุงประเทศชาติ ให้เจริญรุ่งเรืองในทุก ๆ ด้าน และด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทางคณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติ กำหนดให้วันที่ 31 มีนาคมของทุกปี เป็น “วันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” หรือ “วันเจษฎา” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระองค์

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เอม โซลูชั่นส์ จำกัด