วันจักรี

วันจักรี หรือ Chakri Memorial Day ตรงกับวันที่ 6 เมษายนของทุกปี เป็นวันระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) รวมถึงมหาจักรีบรมราชวงศ์

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เอม โซลูชั่นส์ จำกัด