วันนกแห่งชาติ

5 มกราคม วันนกแห่งชาติ 🦤
ในปัจจุบันนี้มีสัตว์มากมายที่สุ่มเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ย้อนกลับไปราวๆ 300 ปีที่แล้ว มีนกสายพันธุ์หนึ่งที่ทุกคนคุ้นหูอยู่ไม่น้อย “นกโดโด้” นกตัวยักษ์ใหญ่ตระกูลเดียวกันกับนกพิราบ อาศัยอยู่ในแถบหมู่เกาะมอริเชียสในมหาสมุทรอินเดีย แต่เดิมทีเป็นนกที่เรียกได้ว่าอยู่จุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหาร เนื่องจากภายในเกาะนั้นมันมีตัวที่ขนาดใหญ่ และไม่มีสัตว์ใดล่ามันเป็นอาหาร จนกระทั่งเกาะนี้ถูกใช้เป็นที่พักระหว่างเดินเรือ ทำให้มีการล่านกโดโด้มาเป็นอาหาร รวมถึงมีสัตว์จำพวกอื่นที่ติดมากับเรือได้เข้าไปขยายสายพันธุ์ ส่งผลให้ระบบนิเวศของเกาะเปลี่ยนแปลง ดังนั้นจากสภาพแวดล้อมและการถูกล่า เป็นเหตุให้เจ้าโดโด้สูญพันธุ์ไปอย่างรวดเร็วในที่สุด

นอกจากนี้ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจจากวารสารทางวิทยาศาสตร์ ที่วิเคราะห์ว่ากิจกรรมของมนุษย์นั้น ทำให้นกมีการสูญพันธุ์ไปแล้วอย่างน้อย 469 สายพันธุ์ ในวันสำคัญนี้นั้น จึงถูกกำหนดขึ้นเพื่อให้เกิดการตระหนักถึงคุณค่าและช่วยกันอนุรักษ์นกสายพันธุ์ต่างๆที่ถูกนำมาทำเป็นกำไรทางการค้า หรือความบันเทิงของมนุษย์ให้ดำรงอยู่รอดต่อไป