สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์มอบของขวัญปีใหม่แก่คุณสามภพ บุนนาค 

ขอขอบคุณทางการตลาดหลักสูตรนานาชาติ และศูนย์เครือข่ายเยอรมัน สำนักบริการวิชาการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หลักสูตรการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอาคาร คณะวิทยาการจัดการ ที่ได้เข้ามามอบของขวัญเนื่องในโอกาสวันปีใหม่แก่ คุณสามภพ บุนนาค เมื่อวันที่ 17 ที่ผ่านมา😊🎁