อบรมสัมนาทีมงานบัญชี

พามาดู! อีกหนึ่งกิจกรรมของบริษัท😊

เมื่อวันที่ 26 มกราคมที่ผ่านมา ทางบริษัทได้มีการจัดอบรมสัมนาให้กับทีมงานบัญชี เพื่อเสริมสร้างความรู้และทำความเข้าใจรายละเอียดเนื้องานอื่นๆที่เกี่ยวข้องในรายงานทางการเงิน

เรียกได้ว่ามุ่งมั่นกันสุดๆ💪🏻