อัคคีภัย ใครว่าเรื่องไกลตัว

อัคคีภัย ใครว่าเรื่องไกลตัว Property Aim Solutions ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อม เพื่อรับมือกับเหตุเพลิงไหม้ที่อาจเกิดขึ้นได้ในทุกสถานที่ที่มีเชื้อเพลิงเป็นส่วนประกอบ จึงได้จัดกิจกรรม “อบรมความรู้พื้นฐาน การอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565” ขึ้นมาเป็นแนวทางความรู้แก่ผู้ที่สนใจเข้าร่วมให้กับอาคารชุดที่เรารับบริหารอยู่