เก็บตกบรรยากาศการประชุมประจำเดือน

📷เก็บตกบรรยากาศการประชุมประจำเดือน เพื่อวางแผนการดำเนินงานและประเมินผลในช่วงที่ผ่านมา