การอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น ณ โรงพยาบาลเปาโลพหลโยธิน

🚑 ปี๊ป่อ~ ปี๊ป่อ~🚨
.
.
ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ หากเกิดกรณีฉุกเฉินขึ้นกับผู้พักอาศัย การรับมือและปฐมพยาบาลอย่างถูกวิธีก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทางทีมงานจำเป็นต้องมีความรู้ และความเข้าใจในเรื่องนี้
และเพราะเล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้เข้าร่วมอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ณ โรงพยาบาลเปาโลพหลโยธิน เพื่อสร้างความเข้าใจในการใช้เครื่อง AED และการทำ CPR อย่างถูกต้องสำหรับนิติบุคคล✔️