เชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันปิดไฟในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม

✨ร่วมด้วยช่วยกัน✨

👉🏻เชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันปิดไฟในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคมนี้ เวลา 20.30 – 21.30 น. เพื่อลดภาวะโลกร้อนร่วมกับนานาประเทศทั่วโลก🌍🌈