แม่บ้านประจำโครงการเก็บโทรศัพท์มือถือส่งคืนลูกบ้าน

ชื่นชมแม่บ้านประจำโครงการ เนื่องจากเก็บโทรศัพท์มือถือของลูกบ้านได้ จึงรีบนำส่งให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อประสานงานไปยังลูกบ้านโดยเร็ว