Author name: Nattapol Chokvisanchai

การฝึกอบรมผู้จัดการอาคาร ครั้งที่ 2/2564

การฝึกอบรมผู้จัดการอาคาร ครั้งที่ 2/2564 ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมผู้จัดการอาคาร ครั้งที่ 2/2564 เรื่อง Service Mind (การบริการด้วยใจ) โดย คุณปพน ภักดีชุมพล ผู้จัดการทั่วไป ได้จัดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการของรัฐบาลที่ให้มีการประชุมที่ถึอว่าเป็นการรวมกลุ่มกัน และมีความเสี่ยงต่อการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด – 19 ทาง บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมผู้จัดการอาคาร ผ่านระบบออนไลน์เพื่อลดความเสี่ยงในการรวมตัวและแพร่เชื้อดังกล่าว

การฝึกอบรมผู้จัดการอาคาร ครั้งที่ 2/2564 Read More »

โครงการ “แยกขวด ช่วยหมอ”

โครงการ “แยกขวด ช่วยหมอ” เนื่องด้วยปัญหาการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทางโครงการที่เราดูแลจึงได้มีการประสานงานกับทาง เจ้าของร่วม เพื่อการรณรงค์ในการเก็บขวดน้ำพลาสติก PET เพื่อนำไปผลิตเป็นชุด PPE ในโครงการ “แยกขวด ช่วยหมอ” ส่งมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยโควิด-19

โครงการ “แยกขวด ช่วยหมอ” Read More »

การฝึกอบรมผู้จัดการอาคาร ครั้งที่ 1/2564

การฝึกอบรมผู้จัดการอาคาร ครั้งที่ 1/2564 การฝึกอบรมผู้จัดการอาคาร ครั้งที่ 1/2564 เรื่อง Service Mind (การบริการด้วยใจ) โดย คุณปพน ภักดีชุมพล ผู้จัดการทั่วไป ได้จัดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการของรัฐบาลที่ให้มีการประชุมที่ถึอว่าเป็นการรวมกลุ่มกัน และมีความเสี่ยงต่อการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด – 19 ทาง บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมผู้จัดการอาคาร ผ่านระบบออนไลน์เพื่อลดความเสี่ยงในการรวมตัวและแพร่เชื้อดังกล่าว

การฝึกอบรมผู้จัดการอาคาร ครั้งที่ 1/2564 Read More »

วันสารทจีน

วันสารทจีนประจำปี 2564 ซึ่งตรงกับวันที่ 22 สิงหาคม 2564 ในช่วงเทศกาล สารทจีน ทุกปี ประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนจะจัดพิธีไหว้บรรพบุรุษและไหว้เจ้า อาจมีการจุดประทัดเพื่อเป็นการขับไล่สิ่งชั่วร้ายและทำให้กิจการเจริญรุ่งเรืองตามความเชื่อสืบต่อกันมา แต่ในปัจจุบันช่วงสถานการณ์การระบาดโรคโควิด 19 ทั่วประเทศ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ทุกจังหวัด รวมวันละกว่า 2 หมื่นราย เสียชีวิตวันละกว่าร้อยราย กรมควบคุมโรค จึงได้ให้การแนะนำ หลักปฏิบัติในช่วงเทศกาลสารทจีน 9 ประการ เพื่อลดการแพร่ระบาดจากโรคโควิด 19 ดังนี้ 1. หากผู้สูงอายุต้องไปซื้อของที่ตลาดควรให้ลูกหลานไปแทน โดยเลือกซื้อของไหว้ที่ “สด สะอาด” 2. หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์เจล 70 % ทุกครั้ง ก่อนปรุงประกอบและรับประทานอาหาร หลังเข้าห้องน้ำ สัมผัสสิ่งสกปรก หรือหยิบจับสัมผัสสิ่งของต่างๆ โดยเฉพาะหลังจากสัมผัสเนื้อสัตว์ และก้านธูป 3. สวมหน้ากากอนามัย 100 %ตลอดเวลา แยกของใช้ส่วนตัว แยกการรับประทาน งดการร่วมวงทานอาหารร่วมกัน แยกแก้วน้ำ รวมทั้งแยกสิ่งของใช้แล้วใส่ถุงขยะ เพื่อป้องกันการนำเชื้อไปสู่คนในครอบครัว

วันสารทจีน Read More »

การจัดประชุมวิศวกร ในเรื่อง การพัฒนามาตรฐานพนักงานฝ่ายวิศวกรรม

การจัดประชุมวิศวกร ในเรื่อง การพัฒนามาตรฐานพนักงานฝ่ายวิศวกรรม วันนี้ (13 สิงหาคม 2564) เวลา 09.00 – 12.00 น. คุณสาวิกา พ่วงไพบูลย์ (ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล) ได้จัดประชุมวิศวกร ทีม A ในหัวข้อเรื่อง การพัฒนามาตรฐานพนักงานฝ่ายวิศวกรรม ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด

การจัดประชุมวิศวกร ในเรื่อง การพัฒนามาตรฐานพนักงานฝ่ายวิศวกรรม Read More »

การฝึกอบรมความรู้เจ้าหน้าที่บัญชี ครั้งที่ 8/2564

การฝึกอบรมความรู้เจ้าหน้าที่บัญชี ครั้งที่ 8/2564 ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมความรู้เจ้าหน้าที่บัญชี ครั้งที่ 8/2564 ในหัวข้อเรื่อง การจัดทำชุดเอกสารสำคัญจ่าย โดย คุณสาวิตรี กรรโพติ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ได้จัดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ซึ่งทางบริษัทได้มีการจัดประชุมดังกล่าวให้สอดคล้องกับมาตรการของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นการเว้นระยะห่าง การสวมใส่หน้ากาก หรือว่าจะเป็นการดูแลทำความสะอาดห้องประชุมเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อโรค

การฝึกอบรมความรู้เจ้าหน้าที่บัญชี ครั้งที่ 8/2564 Read More »

วันงดสูบบุหรี่โลก

วันงดสูบบุหรี่โลก มีขึ้นครั้งแรกในวันที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ. 1988 โดยองค์การอนามัยโลก เนื่องจากเล็งเห็นภัยอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพ ของผู้สูบบุหรี่และผู้ไม่สูบบุหรี่แต่ได้รับควันบุหรี่ การจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลกมีขึ้นเพื่อกระตุ้นให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบ ให้รัฐบาลและประชากรโลก ตระหนักถึงความสำคัญและเข้าร่วมกิจกรรมและกระตุ้นให้รัฐบาลกำหนดนโยบาย/กฏหมายเพื่อควบคุมยาสูบ องค์การอนามัยโลกระบุชัดเจนว่า การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญของการป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควรที่สามารถป้องกันได้ และกำหนดให้ วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก ( World No Tobacco Day) วันงดสูบบุหรี่โลกครั้งแรก ใช้คำขวัญ “บุหรี่หรือสุขภาพต้องเลือกสุขภาพ”

วันงดสูบบุหรี่โลก Read More »

วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ (International Day for Biological Diversity: IDB)

วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ องค์การสหประชาชาติได้ประกาศเมื่อเดือนธันวาคม 2543 (ค.ศ. 2000) ให้วันที่ 22 พฤษภาคมของทุกปี เป็น “วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ (International Day for Biological Diversity: IDB)” เพื่อรำลึกถึงวันที่อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเริ่มมีผลบังคับใช้คือ วันที่ 22 พฤษภาคม 2535 โดยอนุสัญญามีวัตถุประสงค์หลักเพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ใช้ประโยชน์องค์ประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน และการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม

วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ (International Day for Biological Diversity: IDB) Read More »

วันกาชาดโลก

วันกาชาดโลก ตรงกับวันคล้ายวันเกิดของ นายอังรี ดูนังต์ ซึ่งเกิดเมื่อ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2371 ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อ พ.ศ. 2402 เขาได้พบเห็นเหตุการณ์อันน่าสลดใจ และความทารุณโหดร้ายอันเนื่องมาจากสงคราม ขณะที่เขาเดินทางไปประเทศอิตาลี เขาจึงชักชวนชาวบ้านทำการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเป็นจำนวนมากในสงครามที่ซอลเฟริโน ต่อจากนั้น เขาได้นำเหตุการณ์ดังกล่าวมาเขียนเป็นหนังสือ ความทรงจำแห่งซอลเฟริโน ซึ่งในเวลาต่อมา โดยเขาได้เสนอแนวความคิดที่ว่า “จะเป็นไปได้หรือไม่ ที่จะตั้งองค์กรอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือทหารบาดเจ็บในยามเกิดสงคราม” จากแนวคิดของ นายอังรี ดูนังต์  ส่งผลให้เกิดการริเริ่มก่อตั้งคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ และการก่อตั้งสภากาชาดประจำชาติขึ้นใน พ.ศ. 2406 โดยมีบทบาทในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ เมื่อเกิดภัยสงครามและภัยพิบัติต่าง ๆ และการเผยแพร่และพัฒนากฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นที่มาของอนุสัญญาเจนีวา และถือได้ว่าเป็นกฎหมายมนุษยธรรมฉบับแรกของโลก ผลของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่งประเทศนี้ ทำให้องค์กรกาชาดระหว่างประเทศและกาชาดประจำชาติ มีบทบาทในการเข้าช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างดีเยี่ยมนี้ ส่งผลให้ นายอังรี ดูนังต์ ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพครั้งแรกของโลกในปี พ.ศ. 2444 เมื่ออายุ 73 ปี และต่อจากนั้นองค์กรกาชาดระหว่างประเทศได้รับรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพอีก 3

วันกาชาดโลก Read More »

วันฉัตรมงคล

“วันฉัตรมงคล” คือ พระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตร หรือ วันฉัตรมงคล ซึ่งจะกระทำในวันคล้ายวันบรมราชาภิเษก มีความเกี่ยวข้องกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นขั้นตอนตามโบราณราชประเพณีที่พระมหากษัตริย์ไทยได้รับการสถาปนาอย่างเป็นทางการ ด้วยการถวายน้ำอภิเษก โดยแบ่งออกเป็น 2 พระราชพิธีสำคัญคือ 1)พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และ 2)พระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร ซึ่ง “วันฉัตรมงคล” ถูกกำหนดวันขึ้นตามวันบรมราชาภิเษก ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช (รัชกาลที่ 9) พระราชพิธีฉัตรมงคลจัดขึ้นทุกวันที่ 5 พฤษภาคม อันเนื่องมาจากว่าทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 ซึ่งต่อมาในสมัยของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างเป็นทางการจัดขึ้นในวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 (วันฉัตรมงคลถูกกำหนดวันขึ้นตามวันบรมราชาภิเษก) และในปีถัดไปจึงถือว่าวันที่ 4 พฤษภาคมเป็นวันฉัตรมงคล “พิธีบรมราชาภิเษก” พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นการผสมผสานกันระหว่างวัฒนธรรมของ “ศาสนาฮินดู” และ “ศาสนาพุทธ” ซึ่งเป็นพิธีที่จัดขึ้นเพื่อ ให้เหล่าเทวดาฟ้าดินรับรู้ว่า บัดนี้จะมีพระมหากษัตริย์หรือพระผู้เป็นเจ้าเกิดขึ้นอีกพระองค์หนึ่งแล้ว โดยพระราชพิธีบรมราชาภิเษกประกอบไปด้วย พระราชพิธีสรงพระมูรธาภิเษก, พระราชพิธีถวายน้ำอภิเษก,

วันฉัตรมงคล Read More »