Author name: Nattapol Chokvisanchai

วันแรงงาน 1 พฤษภาคม

วันแรงงานสากล เริ่มมีขึ้นเมื่อโลกเข้าสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม ซึ่งผู้ประกอบการใช้เครื่องจักรควบคู่กับแรงงานมนุษย์โดยที่ไม่ได้ระบุ สวัสดิการหรือข้อตกลงที่ชัดเจนต่อลูกจ้าง จนกระทั่งราวปี พ.ศ. 2432 ขบวนแรงงานในสหรัฐอเมริกาได้มีข้อเรียกร้องให้กำหนดชั่วโมงการทำงานสูงสุดวันละ 8 ชั่วโมง รวมถึงมีการให้ทบทวนสิทธิของแรงงานด้านอื่น ๆ ตามความเหมาะสม กลายเป็นการชุมนุมที่จัตุรัสเฮย์มาเก็ต การปะทะกันระหว่างแรงงานและตำรวจส่งผลให้เกิดความสูญเสียกันทั้งสองฝ่าย ซึ่งทั่วโลกยกย่องความกล้าหาญของการต่อรองครั้งนั้น ระหว่างขบวนการแรงงานและรัฐ จึงได้มีการกำหนดให้วันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันแรงงานสากล หรือที่เรียกว่า เมย์เดย์ (May Day) การปะทะกันระหว่างแรงงานกับรัฐเกิดขึ้นในหลาย ๆ ประเทศ เพื่อเจรจาต่อรองให้เกิดการจ้างงานอย่างเป็นธรรม รวมถึงจัดสวัสดิการที่เหมาะสมด้านความปลอดภัยต่อสุขภาพของแรงงานขณะทำงาน คำว่า “วันแรงงาน” ในประเทศไทยปรากฎขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2475 ซึ่งตรงกับสมัยจอมพล ป. พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี ในรัชสมัยรัชกาลที่ 8 และรัฐบาลได้รับรองวันที่ 1 พฤษภาคม เป็นวันกรรมกรแห่งชาติในปี พ.ศ. 2499 และได้เปลี่ยนชื่อเป็นวันแรงงานในปี พ.ศ. 2500 ในช่วงแรกของวันแรงงานนั้น ลูกจ้างยังไม่ได้หยุดงานในวันที่ 1 พฤษภาคมนี้ด้วย และใช้เวลายาวนานถึง 17 […]

วันแรงงาน 1 พฤษภาคม Read More »

ความเสี่ยงในการติดเชื้อผ่านกล่องพัสดุ

ความเสี่ยงในการติดเชื้อผ่านกล่องพัสดุ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของเชื้อโคโรนาไวรัส ส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของทุก ๆ ท่าน ซึ่งหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของมนุษย์ไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศ คือการซื้อของจากการซื้อของตาม ห้าง ร้านสะดวกซื้อ แปรเปลี่ยนเป็นการซื้อของออนไลน์เพื่อลดความเสี่ยงในการออกไปข้างนอกและเลี่ยงในการออกไปสัมผัสผู้อื่น แต่รู้หรือไม่ว่า จากการรับจดหมาย กล่องพัสดุ ก็ยังพบความเสี่ยงในการรับเชื้อโคโรน่าไวรัส แต่ความเสี่ยงในการติดเชื้อจากการรับจดหมาย พัสดุยังไม่ได้สูงนัก ซึ่งในปัจจุบัน ยังไม่พบหลักฐานที่ชัดเจนหรือมีผู้ติดเชื้อจากการเปิดพัสดุหรือเปิดซองจดหมาย แต่ในการดำเนินชีวิตของเราทุกคนจะต้องระมัดระวังตัวทุกครั้งที่จับจดหมายหรือพัสดุ อ่านหนังสือพิมพ์ หรือในการแกะห่อพัสดุต่าง ๆ เราควรจะล้างมือตลอดเวลาหลังสัมผัสจดหมายหรือพัสดุ  ไวรัสไม่ได้กระโดดจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งได้เอง แต่ต้องมีตัวพามันไป ซึ่งตัวพาเชื้อดังกล่าวนั่นก็คือ มือ ดังนั้น แทนที่จะพยายามกำจัดมันออกจากกล่องพัสดุต่าง ๆ เราควรเน้นไปที่การล้างมือของเรามากกว่า หรือถ้าไม่สบายใจ ก็ทำตามงานวิจัยที่ระบุว่า ให้ทิ้งจดหมายและกล่องพัสดุไว้ 24 ชั่วโมง ก่อนที่จะสัมผัส ในงานวิจัยเกี่ยวกับระยะเวลาที่ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่มีชีวิตอยู่บนพื้นผิวประเภทต่าง ๆ ที่เพิ่งตีพิมพ์เมื่อเดือนมีนาคม พ ศ. 2563 พบว่า ไวรัสสามารถอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมได้นาน 3 วัน บนพื้นผิวโลหะ และอยู่บนกล่องกระดาษได้นาน 24 ชั่วโมง ส่วนพื้นผิวที่เป็นผ้า งานนี้ยังไม่มีการศึกษา แต่ผู้เชี่ยวชาญไวรัสส่วนใหญ่เชื่อว่า จากการศึกษาไวรัสบนกล่องกระดาษ พบว่า เส้นใยจากธรรมชาติของกล่องกระดาษน่าจะทำให้ไวรัสแห้งเร็วกว่าพื้นสัมผัสที่แข็ง จึงสันนิษฐานว่า ระยะมีชีวิตของไวรัสบนกล่องกระดาษกับบนผ้าน่าจะใกล้เคียงกัน

ความเสี่ยงในการติดเชื้อผ่านกล่องพัสดุ Read More »

เทศกาลสงกรานต์

วันสงกรานต์ ถือได้ว่าเป็นที่คนไทยส่วนมากนั้นจะกลับภูมิลำเนาเพื่อกลับไปหาครอบครัว เนื่องจากลูกหลานที่ไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนจะได้เดินทางกลับมาพบปะญาติพี่น้องอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา อีกทั้งยังเป็นเทศกาลที่เปรียบเสมือนวันปีใหม่ไทย ซึ่งครอบครัวจะได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตตลอดทั้งปี ประวัติความเป็นมาของวันสงกรานต์ สำหรับคำว่า “สงกรานต์” มาจากภาษาสันสกฤตว่า “สํ-กรานต” ซึ่งหมายความว่า ก้าวขึ้น ย่างขึ้น หรือการย้ายที่ เคลื่อนที่ โดยหมายความอีกนัยหนึ่งว่า เป็นการเข้าสู่ศักราชราศีใหม่ หรือวันขึ้นปีใหม่นั่นเอง ส่วนเทศกาลสงกรานต์นั้น เป็นประเพณีของคนไทยที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณร่วมกันมากับประเพณีตรุษจีน จึงมีการเรียกรวมกันว่า “ประเพณีตรุษสงกรานต์” ซึ่งหมายถึง ประเพณีส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ นั่นเอง ทั้งนี้ นหยุดสงกรานต์ นับเป็นวันหยุดราชการ แบ่งออกเป็น 3 วัน ได้แก่ วันที่ 13 เมษายน เรียกว่า วันมหาสงกรานต์ วันที่ 14 เมษายน เรียกว่า วันเนา วันที่ 15 เมษายน เรียกว่า วันเถลิงศก ส่วนกิจกรรมหลัก ๆ ที่ทำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ก็จะเป็นการทำความสะอาดบ้านเรือน ทำความสะอาดห้องพระ การร่วมกันทำบุญทำทาน สรงน้ำพระ

เทศกาลสงกรานต์ Read More »

วันครอบครัว

วันครอบครัว มีขึ้นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักและรู้ คุณค่าของสถาบันครอบครัว โดยเป็นการถือโอกาสใช้เวลาว่างในวันหยุดยาวช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อให้คนในครอบครัวได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาและทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน เป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว และสร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัว อีกทั้งช่วงเทศกาลสงกรานต์ถือเป็นโอกาสที่ประชาชนจะได้เดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อรวมญาติ พบปะครอบครัว ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบุพการีที่ล่วงลับไปแล้ว รดน้ำดำหัวขอพรผู้เฒ่าผู้แก่ เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล ความอบอุ่น และความสุขของครอบครัวตามประเพณีไทยที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา เนื่องจากคนไทยในอดีตนั้น จะอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ ลักษณะเป็นครอบครัวแบบขยาย ซึ่งจะประกอบด้วย พ่อ แม่ พี่ น้อง ญาติ รวมกันอยู่ในบริเวณบ้านเดียวกัน ความใหญ่เล็กของบ้านเป็นไปตามจำนวนของสมาชิกในบ้าน และต่อเติมขนาดของบ้านเรื่อยไปตามจำนวนคนที่เพิ่มขึ้น พอถึงช่วงเทศกาลสำคัญคนในครอบครัวก็จะมีการทำข้าวของอาหารไปทำบุญที่วัดใกล้บ้าน ญาติพี่น้องจะเข้ามาร่วมมือช่วยเหลือกันแต่ด้วยวิถีชีวิตของครอบครัวในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก สมาชิกในครอบครัวยุคใหม่ต่างต้องดิ้นรนทำมาหาเลี้ยงชีพ หนุ่มสาวที่อยู่ต่างจังหวัดก็เข้ามาในเมืองเพื่อหางานทำ ทำให้ต้องทิ้งพ่อแม่ที่ชราภาพไว้ตามลำพัง พ่อแม่ที่ต้องทำงานหนักเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับลูกและครอบครัว ไม่มีเวลาสั่งสอนอบรมลูก ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่สั่งสม และจะสร้างปัญหาให้กับสังคมต่อไปในอนาคต ดังนั้นในวันที่ 14 เมษายน ของทุกปี รัฐบาลจึงกำหนดให้เป็น “วันครอบครัว” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดความรัก ความอบอุ่น และความสุขในครอบครัวมากที่สุด เพราะสถาบันครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตของผู้คน ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขก็ถือว่าเป็นความเข้มแข็งของชุมชน หมู่บ้าน สังคมด้วยเช่นกัน

วันครอบครัว Read More »

การจัดประชุม DREAM TEAM วันพฤหัสบดี ที่ 8 เมษายน 2564

การจัดประชุม DREAM TEAM วันพฤหัสบดี ที่ 8 เมษายน 2564 วันพฤหัสบดี ที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 13:00 ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด มีการจัดประชุม DREAM TEAM โดยหัวข้อในการประชุมจะเน้นไปในเรื่องของการออกไปตรวจตราตามหน่วยงานต่าง ๆ

การจัดประชุม DREAM TEAM วันพฤหัสบดี ที่ 8 เมษายน 2564 Read More »

D-M-H-T-T คืออะไร?

D-M-H-T-T คืออะไร? กรมควบคุมโรค ขอความร่วมมือให้ประชาชนป้องกันตนเองในช่วงสงกรานต์ โดยยึดหลัก D-M-H-T-T ได้แก่ D : Social Distancing เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร เลี่ยงการอยู่ในที่แออัด M : Mask Wearing สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เมื่อออกจากบ้าน H : Hand Washing ล้างมือสม่ำเสมอ ด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ T : Testing การตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจหาเชื้อ ในกรณีที่มีอาการเข้าข่ายสุ่มเสี่ยงต่อโรคระบาดโควิด T: Thai Cha Na สแกนแอพลิเคชัน ไทยชนะ ทุกครั้งที่ เข้า – ออก สถานที่สาธารณะทุกครั้ง เพื่อให้มีข้อมูลในการตรวจสอบข้อมูล ช่วงเวลาการไปสถานที่ต่าง ๆ เพื่อให้ง่ายต่อการควบคุมโรคระบาด ซึ่งในส่วนของประชาชนที่กำลังทยอยกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประกอบกับข่าวการแพร่ระบาดของ“โควิด-19” ระลอกใหม่ ซึ่งเป็นระลอกที่สาม การระบาดคราวนี้เป็น“เชื้อกลายพันธุ์”ที่มีแหล่งระบาดเริ่มแรกมาจากประเทศอังกฤษ จนเวลานี้ได้แพร่กระจายไปทั่วโลก เคยมีเชื้อแพร่เข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา

D-M-H-T-T คืออะไร? Read More »

การอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MINI MRT @ TBS) รุ่นที่ 31 จ.ชลบุรี

การอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MINI MRT @ TBS) รุ่นที่ 31 จ.ชลบุรี วันที่ 27 มีนาคม 2564 คุณสามภพ บุนนาค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด ได้รับการเรียนเชิญเป็นวิทยากร ให้กับโครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MINI MRT @ TBS) รุ่นที่ 31 ณ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในหัวข้อ เทคนิคการบริหารอาคารชุดเพื่อการลงทุน ซึ่งเน้นปฎิบัติในการศึกษาเพื่อให้ผู้ที่เรียนรู้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในองค์กร

การอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MINI MRT @ TBS) รุ่นที่ 31 จ.ชลบุรี Read More »

วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (วันอนุรักษ์มรดกไทย )

วันอนุรักษ์มรดกไทย ตรงกับวันที่ 2 เมษายนของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงในงานด้านศิลปวัฒนธรรมไทยอันเป็นมรดกของชาติ ด้วยเหตุนี้กรมศิลปากรได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีกำหนดให้มีวันอนุรักษ์มรดกไทย เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้รำลึกถึงความสำคัญ และความจำเป็นของการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมของชาติขึ้น ซึ่งในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528 รัฐบาลซึ่งมี ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี ก็ได้ประกาศให้วันที่ 2 เมษายนของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็น “วันอนุรักษ์มรดกไทย” คณะกรรมการวันอนุรักษ์มรดกไทย ให้คำจำกัดความคำว่า มรดกไทย หมายถึง “มรดกทางวัฒนธรรมที่แสดงออกถึงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติ ได้แก่ โบราณวัตถุ โบราณสถาน ศิลปวัตถุ ศิลปหัตถกรรม วรรณกรรม ดนตรี และนาฏศิลป์ ตลอดถึงการดำเนินชีวิตและคุณค่าประเพณีต่าง ๆ อันเป็นผลผลิตร่วมกันของผู้คนในผืนแผ่นดินในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา” ซึ่งทางรัฐบาลได้รณรงค์สร้างความเข้าใจให้ประชาชนรู้สึกสำนึกรัก ตระหนัก เห็นคุณค่า มีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของ ร่วมกันรักษาและสืบทอดมรดกไทย อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภายในท้องถิ่นอีกด้วย ทั้งนี้ เพื่อรณรงค์สร้างเสริมความเข้าใจ ความสำนึกรัก

วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (วันอนุรักษ์มรดกไทย ) Read More »

วันเมษาฯ หน้าโง่ หรือ April Fools’ Day

วันโกหก มีชื่อเรียกว่า วันเมษาฯ หน้าโง่ หรือ April Fools’ Day ประวัติของวัน ๆ นี้ ได้เริ่มต้นที่ประเทศฝรั่งเศส ในช่วงยุคศตวรรษที่ 16 ขณะนั้นชาวฝรั่งเศสเฉลิมฉลองวันปีใหม่ตรงกับวันที่ 1 เมษายน (คล้าย ๆ กับวันสงกรานต์ของไทยเรา) จนกระทั่งมาถึง คริสตศักราช 1562 โป๊ป เกรกอรี ได้มีการกำหนดให้ชาวคริสต์ทั่วโลกฉลองวันปีใหม่พร้อมกันในวันที่ 1 มกราคม ซึ่งในสมัยก่อนนั้น ข่าวสารไม่ได้กระจายรวดเร็วด้วยอินเทอร์เน็ตเหมือนในปัจจุบัน ชาวฝรั่งเศสที่อยู่ตาม ชานเมือง ชนบท บางกลุ่มก็ไม่รู้ข่าว แถมบางคนได้ยินแล้วก็ยังไม่เชื่อ เลยฉลองวันปีใหม่กันในวันที่ 1 เมษายน เหมือนเดิม ทำให้พวกไม่ตกยุคเย้ยหยันพวกตกยุคว่า “หน้าโง่” แถมยังพยายามจะแกล้งหลอกคนกลุ่มนี้เพื่อความสนุกสนานอีกด้วย ซึ่งวิธีการเล่นนั้นก็ไม่ได้ยากเพียงแค่วันที่ 1 เมษายน ซึ่งเป็นวัน April’s Fool Day เป็นวันที่คนแกล้งหลอกกันด้วยการแต่งเรื่องอะไรก็ได้มาหลอกให้คนอื่นหลงเชื่อ จากนั้นค่อยเฉลยในตอนท้าย ซึ่งเรื่องที่เอามาหลอกนั้นจะต้องไม่ทำให้อีกฝ่ายถึงกับเลือดตกยางออก และคนที่ถูกหลอกจะต้องไม่โกรธด้วย เพราะถือว่าวันนี้เป็นวันพิเศษ ยกเว้นให้

วันเมษาฯ หน้าโง่ หรือ April Fools’ Day Read More »

ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (Earth Hour)

ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (Earth Hour) กิจกรรม Earth Hour เริ่มต้นขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2007 ด้วยการรณรงค์ในชาวซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ปิดไฟ พร้อม ๆ กันเป็นเวลา 1 ชั่วโมง เพื่อลดการใช้พลังงาน ก่อนจะกลายเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ที่คนทั่วทุกมุมโลกต่างมีส่วนร่วม ปัจจุบันมีมากกว่า 180 ประเทศที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ใน ทุก ๆ ปี ซึ่งในปีนี้กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ กองทุนสัตว์ป่าโลก (World Wildlife Fund : WWF) รณรงค์ให้ทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็น ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมกิจกรรม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (Earth Hour) ” เป็นการลดการใช้พลังงานสามารถทำได้โดยการปิดไฟที่ไม่จำเป็น ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งาน ลดการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็น ในวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา

ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (Earth Hour) Read More »