การทำบุญประจำปี 2565 บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เอม โซลูชั่นส์ จำกัด

การทำบุญประจำปี 2565 บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เอม โซลูชั่นส์ จำกัด เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เอม โซลูชั่นส์ จำกัด มีการทำบุญประจำปี 2565 เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บริษัท