โครงการ “แยกขวด ช่วยหมอ”

โครงการ “แยกขวด ช่วยหมอ” เนื่องด้วยปัญหาการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทางโครงการที่เราดูแลจึงได้มีการประสานงานกับทาง เจ้าของร่วม เพื่อการรณรงค์ในการเก็บขวดน้ำพลาสติก PET เพื่อนำไปผลิตเป็นชุด PPE ในโครงการ “แยกขวด ช่วยหมอ” ส่งมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยโควิด-19