วันประชากรโลก

วันประชากรโลก (World Population Day) ซึ่งตรงกับวันที่​ 11​ กรกฎาคม​ ได้ถูกกำหนดขึ้นโดยคณะมนตรีประศาสน์การสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาเมื่อ พ.ศ. 2532 โดยกำหนดเพื่อให้เกิดความตระหนักในประเด็นของปัญหาประชากรโลกที่เพิ่มมากขึ้น​ ซึ่งจำนวนประชากรโลกในปัจจุบันมีมากถึง​ 7.6 พันล้านคน