ความเสี่ยงในการติดเชื้อผ่านกล่องพัสดุ

ความเสี่ยงในการติดเชื้อผ่านกล่องพัสดุ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของเชื้อโคโรนาไวรัส ส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของทุก ๆ ท่าน ซึ่งหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของมนุษย์ไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศ คือการซื้อของจากการซื้อของตาม ห้าง ร้านสะดวกซื้อ แปรเปลี่ยนเป็นการซื้อของออนไลน์เพื่อลดความเสี่ยงในการออกไปข้างนอกและเลี่ยงในการออกไปสัมผัสผู้อื่น แต่รู้หรือไม่ว่า จากการรับจดหมาย กล่องพัสดุ ก็ยังพบความเสี่ยงในการรับเชื้อโคโรน่าไวรัส แต่ความเสี่ยงในการติดเชื้อจากการรับจดหมาย พัสดุยังไม่ได้สูงนัก ซึ่งในปัจจุบัน ยังไม่พบหลักฐานที่ชัดเจนหรือมีผู้ติดเชื้อจากการเปิดพัสดุหรือเปิดซองจดหมาย

แต่ในการดำเนินชีวิตของเราทุกคนจะต้องระมัดระวังตัวทุกครั้งที่จับจดหมายหรือพัสดุ อ่านหนังสือพิมพ์ หรือในการแกะห่อพัสดุต่าง ๆ เราควรจะล้างมือตลอดเวลาหลังสัมผัสจดหมายหรือพัสดุ  ไวรัสไม่ได้กระโดดจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งได้เอง แต่ต้องมีตัวพามันไป ซึ่งตัวพาเชื้อดังกล่าวนั่นก็คือ มือ ดังนั้น แทนที่จะพยายามกำจัดมันออกจากกล่องพัสดุต่าง ๆ เราควรเน้นไปที่การล้างมือของเรามากกว่า หรือถ้าไม่สบายใจ ก็ทำตามงานวิจัยที่ระบุว่า ให้ทิ้งจดหมายและกล่องพัสดุไว้ 24 ชั่วโมง ก่อนที่จะสัมผัส

ในงานวิจัยเกี่ยวกับระยะเวลาที่ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่มีชีวิตอยู่บนพื้นผิวประเภทต่าง ๆ ที่เพิ่งตีพิมพ์เมื่อเดือนมีนาคม พ ศ. 2563 พบว่า ไวรัสสามารถอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมได้นาน 3 วัน บนพื้นผิวโลหะ และอยู่บนกล่องกระดาษได้นาน 24 ชั่วโมง

ส่วนพื้นผิวที่เป็นผ้า งานนี้ยังไม่มีการศึกษา แต่ผู้เชี่ยวชาญไวรัสส่วนใหญ่เชื่อว่า จากการศึกษาไวรัสบนกล่องกระดาษ พบว่า เส้นใยจากธรรมชาติของกล่องกระดาษน่าจะทำให้ไวรัสแห้งเร็วกว่าพื้นสัมผัสที่แข็ง จึงสันนิษฐานว่า ระยะมีชีวิตของไวรัสบนกล่องกระดาษกับบนผ้าน่าจะใกล้เคียงกัน