การประชุมหัวหน้าช่าง

การประชุมหัวหน้าช่าง  วันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2565 Property Aim Solutions ได้จัดประชุมหัวหน้าช่างในหน่วยงานต่างๆ เพื่อทำความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ รับทราบข้อระเบียบมาตรฐานในการทำงานและการตรวจหน่วยงาน รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานในอาคารชุดที่ทางเรารับดูแล ให้ออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ทางทีมบริหารงานได้ให้ความสำคัญกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดอบรมให้ความรู้ พร้อมทำการวัดผลและติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ