วันเมษาฯ หน้าโง่ หรือ April Fools’ Day

วันโกหก มีชื่อเรียกว่า วันเมษาฯ หน้าโง่ หรือ April Fools’ Day ประวัติของวัน ๆ นี้ ได้เริ่มต้นที่ประเทศฝรั่งเศส ในช่วงยุคศตวรรษที่ 16 ขณะนั้นชาวฝรั่งเศสเฉลิมฉลองวันปีใหม่ตรงกับวันที่ 1 เมษายน (คล้าย ๆ กับวันสงกรานต์ของไทยเรา) จนกระทั่งมาถึง คริสตศักราช 1562 โป๊ป เกรกอรี ได้มีการกำหนดให้ชาวคริสต์ทั่วโลกฉลองวันปีใหม่พร้อมกันในวันที่ 1 มกราคม ซึ่งในสมัยก่อนนั้น ข่าวสารไม่ได้กระจายรวดเร็วด้วยอินเทอร์เน็ตเหมือนในปัจจุบัน ชาวฝรั่งเศสที่อยู่ตาม ชานเมือง ชนบท บางกลุ่มก็ไม่รู้ข่าว แถมบางคนได้ยินแล้วก็ยังไม่เชื่อ เลยฉลองวันปีใหม่กันในวันที่ 1 เมษายน เหมือนเดิม ทำให้พวกไม่ตกยุคเย้ยหยันพวกตกยุคว่า “หน้าโง่” แถมยังพยายามจะแกล้งหลอกคนกลุ่มนี้เพื่อความสนุกสนานอีกด้วย

ซึ่งวิธีการเล่นนั้นก็ไม่ได้ยากเพียงแค่วันที่ 1 เมษายน ซึ่งเป็นวัน April’s Fool Day เป็นวันที่คนแกล้งหลอกกันด้วยการแต่งเรื่องอะไรก็ได้มาหลอกให้คนอื่นหลงเชื่อ จากนั้นค่อยเฉลยในตอนท้าย ซึ่งเรื่องที่เอามาหลอกนั้นจะต้องไม่ทำให้อีกฝ่ายถึงกับเลือดตกยางออก และคนที่ถูกหลอกจะต้องไม่โกรธด้วย เพราะถือว่าวันนี้เป็นวันพิเศษ ยกเว้นให้ 1 วันนะครับ