การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่อวันพุธ ที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 09:00 – 12.00 น. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วันพร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด ได้มีการการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ซึ่งในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด ในครั้งนี้มีจุดประสงค์ เพื่อให้พนักงานใหม่ทุก ๆ ท่านทราบถึงกฎระเบียบและข้อบังคับ นโยบาย โครงสร้าง และลำดับขั้นตอนในการทำงานโดยรวมขององค์การ ทั้งในส่วนของสำนักงานใหญ่ และ เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัท