ภาพบรรยากาศ การจัดอบรมสาขาอาชีพบริหารจัดการอาคาร หลักสูตร “การบริหารจัดการอาคาร” รุ่นที่ 1 วันที่ 24 – 26 มีนาคม 2564