การอบรมความรู้สำหรับ หัวหน้าช่างซ่อมบำรุงครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

การอบรมความรู้สำหรับ หัวหน้าช่างซ่อมบำรุงครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 วันที่ 18-19 มีนาคม 2564 เวลา 09:00 – 17.00 น.


ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด

มีการอบรมความรู้สำหรับ หัวหน้าช่างซ่อมบำรุงครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

โดยมี คุณสมพร แย้มสุข (ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม) เป็นวิทยากร

ประกอบไปด้วยหัวข้อการอบรมดังนี้

-การจัดทำรายงานประจำเดือนของฝ่ายวิศวกรรม

– Update แบบฟอร์มงานระบบต่างๆ