การจัดอบรมสาขาอาชีพบริหารจัดการอาคาร หลักสูตร “การบริหารจัดการอาคาร” รุ่นที่ 1

การจัดอบรมสาขาอาชีพบริหารจัดการอาคาร หลักสูตร “การบริหารจัดการอาคาร” รุ่นที่ 1 วันที่ 24 -26 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 27 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร คุณสามภพ บุนนาค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วันพร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด ในฐานะ นายกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย คุณสุรพล มนูญผล และคุณเชษฐ์ ตั้งทรงจิตรากุล อุปนายกสมาคมฯ ร่วมเปิดงานและเป็นวิทยากร ในการจัดอบรมสาขาอาชีพบริหารจัดการอาคาร หลักสูตร “การบริหารจัดการอาคาร” รุ่นที่ 1 โดยมี รศ.ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานดังกล่าว ซึ่งในการจัดอบรมสาขาอาชีพบริหารจัดการอาคาร หลักสูตร “การบริหารจัดการอาคาร” รุ่นที่ 1 นี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมได้ทำความเข้าใจขั้นตอนในการบริหารอาคารชุด ไม่ว่าจะเป็น การตรวจสอบอาคาร การออกหนังสือกรรมสิทธิ์ การทำค่าส่วนกลางและกองทุน การจดทะเบีนอาคารชุดและนิติบุคคล