จ่ายค่าส่วนกลางเพื่อความสะดวกสบายในคอนโดฯ

“ค่าส่วนกลาง” นั้นเป็นค่าใช้จ่ายปกติสำหรับโครงการคอนโดฯ ที่จะมีการเรียกเก็บ ซึ่งค่าส่วนกลางดังกล่าวที่นิติบุคคลได้ทำการเรียกเก็บ จะนำไปบริหารค่าใช้จ่ายในโครงการของผู้พักอยู่อาศัย เช่น ค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาส่วนกลาง ค่าพนักงานรักษาความสะอาด ค่าพนักงานรักษาความปลอดภัย ค่าพนักงานบริหารจัดการ ค่าบำรุงรักษางานระบบส่วนกลาง และค่าดูแลรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อให้ภาพรวมของโครงการอยู่ในสภาพที่ดี สิ่งอำนวยความสะดวกใช้งานได้ปกติ ถือว่าเป็นหน้าที่ตามกฎหมาย ที่เจ้าของร่วมทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

การใช้จ่ายค่าส่วนกลางคอนโดฯ ไม่ใช่เป็นเพียงการจ่ายเงินเพื่อผลประโยชน์ของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันของชาวคอนโด ที่จะนำมาซึ่งความสะดวกสบายในการใช้ชีวิต และมีความสุขในการพักอาศัยร่วมกันอย่างแท้จริง

บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด ได้เล็งเห็นถึงการบริหารจัดการและดูแลสาธารณูปโภคที่ดี คือการทำให้ชาวคอนโดฯมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสังคมคอนโดฯที่ปลอดภัย รวมถึงเป็นการเพิ่มมูลค่าของทรัพย์สินให้มีสภาพที่ดีเป็นเวลานาน จึงเชิญชวนชาวคอนโดให้ความร่วมมือโดยการชำระค่าส่วนกลางคอนโดทุกปี เพื่อรักษาระบบหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่โครงการของผู้พักอาศัย