10 ธันวาคม “ วันรัฐธรรมนูญ ”

0 ธันวาคม “ วันรัฐธรรมนูญ ” พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ได้พระราชทานรัฐธรรมนูญถาวร ฉบับแรก อันเป็นกฏหมายสูงสุดของประเทศไทยให้กับปวงชนชาวไทย เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475