ตัวแทนจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เข้าสวัสดีปีใหม่

ตัวแทนจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เข้าสวัสดีปีใหม่ คุณมนตกานต์ วีรชัยเดชอุดม (รอง ผอ. ศูนย์ งานการตลาดหลักสูตรนานาชาติและรักษาการ ผอ. ศูนย์เครือข่ายเยอรมัน สำนักบริการวิชาการ พร้อมกับ อาจารย์ชิษณุชา ขุนจง (หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร จากคณะวิทยาการจัดการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์)ได้เดินทางมาเข้าพบ และสวัสดีปีใหม่ แก่คุณสามภพ บุนนาค ที่บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2562