ภาพบรรยากาศการประชุมใหญ่ในช่วงต้นเดือนกันยายน

ภาพบรรยากาศการประชุมใหญ่ในช่วงต้นเดือนกันยายน