วันโอโซนสากล

วันโอโซนสากล วันโอโซนสากล หรือ วันโอโซนโลก (World Ozone Day) ตรงกับวันที่ 16 กันยายน ของทุกปีอันเนื่องมาจากโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) ได้ประกาศให้วันที่ 16 กันยายน ของทุกปีเป็น วันโอโซนสากล เพื่อให้ตระหนักถึงคุณค่าของชั้นบรรยากาศโอโซนของโลกที่คอยป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลต (UV) จากดวงอาทิตย์ไม่ให้ส่องลงมายังโลกมากเกินไป เพราะการกระทำของมนุษย์ในปัจจุบัน ส่งผลให้โอโซนใน ชั้นบรรยากาศของโลกมีขนาดเบาบางลงมากจนอาจส่งผลเสียต่อสิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะมนุษย์ ทั้งผลกระทบกับระบบภูมิคุ้มกันลดลง เกิดมะเร็งผิวหนัง หรือตาต้อกระจก และเมื่อชั้นบรรยากาศโอโซนบางลงจะทำให้รังสียูวีส่องลงมายังโลกได้มากขึ้น ทำให้ระบบนิเวศวิทยาต่างๆ บนโลกเสียสมดุล กระทบต่อห่วงโซ่อาหาร และพืชผลทางการเกษตร