NEWS & Update Property Aim Solutions

Knowledge

วันมหิดล

วันมหิดล ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท

Read More »
Knowledge

วันเยาวชนแห่งชาติ

วันเยาวชนแห่งชาติ วันเยาวชนแห่งชาติเริ่มมีขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2528 ภายใต้คำขวัญ “ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ” ซึ่ง

Read More »
Knowledge

วันโอโซนสากล

วันโอโซนสากล วันโอโซนสากล หรือ วันโอโซนโลก (World Ozone Day) ตรงกับวันที่ 16 กันยายน ของทุกปีอันเนื่องมาจากโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ

Read More »
News

โครงการ “แยกขวด ช่วยหมอ”

โครงการ “แยกขวด ช่วยหมอ” เนื่องด้วยปัญหาการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทางโครงการที่เราดูแลจึงได้มีการประสานงานกับทาง เจ้าของร่วม เพื่อการรณรงค์ในการเก็บขวดน้ำพลาสติก PET เพื่อนำไปผลิตเป็นชุด PPE

Read More »
Knowledge

วันสารทจีน

วันสารทจีนประจำปี 2564 ซึ่งตรงกับวันที่ 22 สิงหาคม 2564 ในช่วงเทศกาล สารทจีน ทุกปี ประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนจะจัดพิธีไหว้บรรพบุรุษและไหว้เจ้า

Read More »
News

การฝึกอบรมความรู้เจ้าหน้าที่บัญชี ครั้งที่ 8/2564

การฝึกอบรมความรู้เจ้าหน้าที่บัญชี ครั้งที่ 8/2564 ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมความรู้เจ้าหน้าที่บัญชี ครั้งที่ 8/2564 ในหัวข้อเรื่อง การจัดทำชุดเอกสารสำคัญจ่าย โดย คุณสาวิตรี

Read More »