NEWS & Update Property Aim Solutions

Knowledge

คลายร้อนแบบประหยัดไฟ สไตล์ “มนุษย์คอนโด”

อากาศร้อนขนาดนี้ เจอบิลค่าไฟทีอาจจะหนาวก็ได้นะเป็นที่รู้กันดีว่าประเทศไทยเรามี 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูร้อนมาก และฤดูร้อนมากๆ โดยเฉพาะเดือนกุมภาพันธ์ –

Read More »
Knowledge

วันคริสต์มาส

วันคริสต์มาส วันที่ 25 ธันวาคม ตรงกับวันคริสต์มาสจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวันประสูติของพระเยซู ซึ่งเป็นศาสดาสูงสุดของศาสนาคริสต์ อีกทั้งเป็นวันหยุดประจำปีที่ชาวคริสต์ให้ความสำคัญมาก Christmas มาจากภาษาอังกฤษโบราณว่า “Christes

Read More »
News

7 ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 7 ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี

Read More »
News

งานรับมอบโครงการคอนโดมิเนียม

งานรับมอบโครงการคอนโดมิเนียมที่ทางเรารับดูแล ทีมปฏิบัติงานของเราได้มีการพูดคุยรายละเอียด และตรวจสอบความเรียบร้อยอย่างครบครันทุกครั้งก่อนเซ็นรับมอบงาน

Read More »
News

วันคนพิการแห่งชาติ

วันคนพิการแห่งชาติ วันคนพิการแห่งชาติในปี 2565 ตรงกับวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน ซึ่งถูกกำหนดโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถูกจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้พิการทุกคนได้พบปะสังสรรค์ และแสดงความสามารถในด้านต่างๆ เพื่อให้คนทั่วไปร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญ

Read More »
News

การจัดประชุมผู้จัดการอาคาร ครั้งที่ 1/2565

การจัดประชุมผู้จัดการอาคาร ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เอม โซลูชั่นส์ จำกัด ได้มีการจัดประชุมผู้จัดการอาคารครั้งที่ 1/2565 ณ

Read More »