การฝึกอบรมความรู้เจ้าหน้าที่บัญชี ครั้งที่ 7/2564

การฝึกอบรมความรู้เจ้าหน้าที่บัญชี ครั้งที่ 7/2564 ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมความรู้เจ้าหน้าที่บัญชี ครั้งที่ 7/2564 ในหัวข้อเรื่อง การจัดทำชุดเอกสารสำคัญจ่าย โดย คุณสาวิตรี กรรโพติ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ได้จัดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ซึ่งทางบริษัทได้มีการจัดประชุมดังกล่าวให้สอดคล้องกับมาตรการของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นการเว้นระยะห่าง การสวมใส่หน้ากาก หรือว่าจะเป็นการดูแลทำความสะอาดห้องประชุมเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อโรค