การฝึกอบรมผู้จัดการอาคาร ครั้งที่ 4/2564

การฝึกอบรมผู้จัดการอาคาร ครั้งที่ 4/2564 ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมผู้จัดการอาคาร ครั้งที่ 4/2564 เรื่อง Service Mind (การบริการด้วยใจ) โดย คุณปพน ภักดีชุมพล ผู้จัดการทั่วไป ได้จัดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการของรัฐบาลที่ให้มีการประชุมที่ถึอว่าเป็นการรวมกลุ่มกัน และมีความเสี่ยงต่อการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด – 19 ทาง บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมผู้จัดการอาคาร ผ่านระบบออนไลน์เพื่อลดความเสี่ยงในการรวมตัวและแพร่เชื้อดังกล่าว