วันกาชาดโลก

วันกาชาดโลก ตรงกับวันคล้ายวันเกิดของ นายอังรี ดูนังต์ ซึ่งเกิดเมื่อ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2371 ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อ พ.ศ. 2402 เขาได้พบเห็นเหตุการณ์อันน่าสลดใจ และความทารุณโหดร้ายอันเนื่องมาจากสงคราม ขณะที่เขาเดินทางไปประเทศอิตาลี เขาจึงชักชวนชาวบ้านทำการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเป็นจำนวนมากในสงครามที่ซอลเฟริโน ต่อจากนั้น เขาได้นำเหตุการณ์ดังกล่าวมาเขียนเป็นหนังสือ ความทรงจำแห่งซอลเฟริโน

ซึ่งในเวลาต่อมา โดยเขาได้เสนอแนวความคิดที่ว่า “จะเป็นไปได้หรือไม่ ที่จะตั้งองค์กรอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือทหารบาดเจ็บในยามเกิดสงคราม” จากแนวคิดของ นายอังรี ดูนังต์  ส่งผลให้เกิดการริเริ่มก่อตั้งคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ และการก่อตั้งสภากาชาดประจำชาติขึ้นใน พ.ศ. 2406 โดยมีบทบาทในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ เมื่อเกิดภัยสงครามและภัยพิบัติต่าง ๆ และการเผยแพร่และพัฒนากฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ

ซึ่งเป็นที่มาของอนุสัญญาเจนีวา และถือได้ว่าเป็นกฎหมายมนุษยธรรมฉบับแรกของโลก ผลของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่งประเทศนี้ ทำให้องค์กรกาชาดระหว่างประเทศและกาชาดประจำชาติ มีบทบาทในการเข้าช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างดีเยี่ยมนี้ ส่งผลให้ นายอังรี ดูนังต์ ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพครั้งแรกของโลกในปี พ.ศ. 2444 เมื่ออายุ 73 ปี และต่อจากนั้นองค์กรกาชาดระหว่างประเทศได้รับรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพอีก 3 ครั้ง นายอังรีดูนังต์ ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2453 อายุ 82 ปี ดังนั้น วันที่ 8 พฤษภาคมของทุกปี ประเทศทั่วโลกที่เป็นสมาชิกกาชาดได้พร้อมใจกัน จัดกิจกรรมวันกาชาดโลก เพื่อแสดงความรำลึกถึงผู้ริเริ่มก่อตั้งกาชาด นายอังรี ดูนังต์ ผู้ซึ่งเป็นแบบอย่างของนักมนุษยธรรมที่อุทิศตนเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้รอดพ้นจากความโหดร้ายของภัยสังคม