การประชุมโครงการประจำปี จังหวัดนครปฐม

การประชุมโครงการประจำปี จังหวัดนครปฐม วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 งานประชุมโครงการครั้งใหญ่ประจำปี ณ สถานที่ จังหวัดนครปฐม นับเป็นอีกงานสำคัญของทีมบริหาร Property Aim Solutions ในการประชุม พบปะ และชี้แจงประเด็นสำคัญ เพื่อนำไปสู่การดำเนินงานให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากที่สุด