การจัดการงานบำรุงรักษาระบบประกอบอาคารของคอนโดฯ

การจัดการงานบำรุงรักษาระบบประกอบอาคารของคอนโดฯ เจ้าหน้าที่ช่างประจำอาคารมีหน้าที่อะไรบ้าง ? ตรวจเช็คระบบภายในคอนโดอย่างไร ? และมีความสำคัญอย่างไรบ้างในการดูแลคอนโดฯ

วันนี้ Century21 จะมาแนะนำคร่าว ๆ ว่าในแต่ละวัน เจ้าหน้าที่มีการตรวจเช็คอะไรบ้าง เพื่อการอาศัยอยู่ที่ปลอดภัยและความใส่ใจของนิติบุคคล

  1. การเช็คระบบเตือนอัคคีภัย มีการตรวจสอบสถานะการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ ต้องให้แน่ใจว่าเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินอุปกรณ์ต่าง ๆ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 100% สามารถใช้งานได้ตลอดเวลาเมื่อเกิดปัญหาฉุกเฉิน
  1. มีการตรวจสอบและเช็คระบบไฟฟ้ากำลังอยู่เสมอ เช็คว่ามีกระแสไฟฟ้าใช้ได้ต่อเนื่องไม่ติดขัดอุปกรณ์ภายในตู้โหลด ตรวจเช็คหม้อแปลง และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง อยู่ในสภาพดี ห้องเครื่องสะอาดเรียบร้อย
  1. ระบบน้ำใช้ ระบบท่อน้ำต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่รั่วซึม อุปกรณ์ที่จุดจ่ายน้ำใช้งานได้ สภาพลูกลอยหรือวาล์ว ถังเก็บน้ำ สามารถปิดน้ำได้สนิท
  1. การดูแลรักษาสระว่ายน้ำ มีการตรวจเช็คไม่ให้มีคราบหินปูน คราบดำและคราบตะไคร่ทั้งในและรอบสระ เช็คสภาพน้ำให้ใสปราศจากสี และความขุ่น ตรวจสอบค่าน้ำให้มีค่าน้ำ (pH) ระหว่าง 7.4-7.6
    เช็คและตรวจสอบความดันของเครื่องกรองน้ำอยู่ในระดับไม่สูงกว่า 20 psi ดูแลตรวจเช็คสภาพสระว่าไม่มีการแตกร้าว รั่วซึม และกระเบื้องมีสภาพสมบูรณ์ไม่มีรอยแตกหักที่ก่อให้เป็นอันตราย    

นี่เป็นงานประจำวันของทีมช่างอาคารอย่างคร่าว ๆ ที่เราต้องตรวจเช็คการทำงานของระบบต่าง ๆ ทุกวัน เพราะเราใส่ใจเรื่องการบริการลูกบ้านอย่างเต็มที่ เพื่อความสะดวกสบายและปลอดภัย