คุณสามภพฯ พบ นายกสมาคมโรงแรมไทย

คุณสามภพฯ พบ นายกสมาคมโรงแรมไทย เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2562 ที่ผ่านมา คุณศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ นายกสมาคมโรงแรมไทย และคณะกรรมการบริหารสมาคมโรงแรมไทย ได้เข้าพบ คุณสามภพ บุนนาค (ในฐานะนายกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย) เพื่อหารือเกี่ยวกับเรื่อง ผลกระทบจากลูกค้า AirBNB ที่นำห้องพักในอาคารชุดไปปล่อยเช่ารายวัน ซึ่งส่งผลกระทบกับโรงแรมในไทย เพื่อที่จะได้แก้ไขให้ถูกต้องและเป็นรูปธรรม