งานรับมอบโครงการคอนโดมิเนียม

งานรับมอบโครงการคอนโดมิเนียมที่ทางเรารับดูแล
ทีมปฏิบัติงานของเราได้มีการพูดคุยรายละเอียด และตรวจสอบความเรียบร้อยอย่างครบครันทุกครั้งก่อนเซ็นรับมอบงาน