“Man is the Key of Success”

Man is the Key of Success พนักงานคือ ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

โดย คุณสามภพ บุนนาค
CEO บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด