บจก. มาย แพลตฟอร์ม มอบกระเช้าขอบคุณ คุณสามภพ บุนนาค

บจก. มาย แพลตฟอร์ม มอบกระเช้าขอบคุณ คุณสามภพ บุนนาค เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 62 ที่ผ่านมา คุณปารวี เพ็ญศิริ และคุณกัญญาภัทร สายสุวรรณ ตัวแทนจากบริษัท มาย แพลตฟอร์ม จำกัด มาเข้าพบ และมอบกระเช้าขอบคุณ คุณสามภพ บุนนาค ที่ได้เชิญ มาย แพลตฟอร์ม เข้าร่วมงาน The Future of Property Management ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 3-4 ส.ค. 62 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิล์ด