คุณสามภพ บุนนาค เข้าสวัสดีปีใหม่ คุณกริช จันทร์เจริญสุข และคุณปริญญา ศรีบัว

คุณสามภพ บุนนาค เข้าสวัสดีปีใหม่ คุณกริช จันทร์เจริญสุข และคุณปริญญา ศรีบัว เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2562 ที่ผ่านมา คุณสามภพ บุนนาค ได้เข้าสวัสดีปีใหม่ คุณกริช จันทร์เจริญสุข (กรรมการบริษัท, กรรมการบริหารความเสี่ยง และ ผอ.ฝ่ายนิติกรรม บมจ. ศุภาลัยและคุณปริญญา ศรีบัว (ผช.ผอ.ฝ่ายก่อสร้าง บมจ. ศุภาลัย) ณ อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์.