การประชุมผู้จัดการกลุ่มย่อย ประจำเดือนมกราคม 2562

การประชุมผู้จัดการกลุ่มย่อยประจำเดือนมกราคม 2562 โดยคุณปพน ภักดีชุมพล ผู้จัดการทั่วไป และผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการ บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด.